Het Wilde Westen is een kunstwijkcentrum in de wijk Utrecht West. Het kunstwijkcentrum wordt in 2010 een van de gebruikers van de voormalige Cereol fabriek in Utrecht West.
In de nieuwe cultuurnota “de ontdekking van Utrecht – actieplan cultuur 2008-2018” wordt als een van de belangrijke peilers genoemd: culturele werkplaatsen in de wijk. Het Wilde Westen is een van die belangrijke plekken, waar kunst en cultuur door en met wijkbewoners tot stand komt.
Met, voor en door wijkbewoners worden allerlei kunst- en culturele activiteiten georganiseerd en ontwikkeld: kunsteducatie in de vrije tijd(cursuscentrum), een muziekschool, begeleiding, ondersteuning en uitvoering van kunst en cultuur in het primair onderwijs, evenementen (Nacht der Romantiek) concerten, voorstellingen, activiteiten gericht op doelgroepen, bijv. jongeren en ouderen, ondersteuning van wijkinitiatieven zoals jamsessies, amateur-theateravonden, zangkoren.
Sinds 2005 heeft Het Wilde Westen een aantal interessante community arts projecten uitgevoerd. Met kunstenaars woonachtig in buurten in de wijk (nieuw Engeland en Halve Maan noord) zijn kunstprojecten ontwikkeld waaraan de buurtbewoners actief deelnemen – straatgewijs.nl en lievelings.net


Stichting Het Wilde Westen is ontstaan als reactie op de ‘lege prairie’ die de wijk Oog in Al was. Dorothé Lucassen, inwoonster van de wijk, is in 1999 kunstactiviteiten gaan ontplooien. Zij zet de Stichting Het Wilde Westen op en ontwikkelt met kunstenaars uit de wijk een groot aantal activiteiten vanuit verschillende kunstinrichtingen; beeldende vorming, theater, dans en muziek. Vanaf het begin reageren veel kunstenaars uit de wijk op de oproepen in de brochures en de kranten om mee te denken over het nieuwe aanbod. Deze reacties zijn nog steeds van groot belang bij de ontwikkeling van Het Wilde Westen.

De kunstenaars die de activiteiten verzorgen zijn bijna allemaal woonachtig in de wijk. Zij zijn professioneel geschoold (Conservatorium, Kunstacademie, Modevakschool, Dansopleiding, enz.) en vaak ook buiten Het Wilde Westen actief werkzaam binnen de kunsten. De begeleiders van andere activiteiten dan de cursussen zijn veelal bewoners van de wijk en worden eveneens op deskundigheid betrokken bij een activiteit. Ook wordt er veel samengewerkt met instellingen uit de stad: Jeugdtheatergezelschap Het Filiaal, Het Universiteitsmuseum, Louis Hartlooper Complex, het Kaasschaafcollectief en Zimihc.

Er komen nu jaarlijks zo’n 450 cursisten, op presentatiedagen 800 mensen en daarnaast nog allerlei bezoekers bij losse projecten; jongeren op jongerenavonden, jazzliefhebbers op de jamsessies enz. Er zijn ongeveer 30 kunstenaarsdocenten betrokken. Het Wilde Westen is intussen ook zeer actief op de 11 basisscholen in de wijk; d.m.v. workshops, kleine voorstellingen, begeleiding musicals en meewerken aan ‘kunst in het schoolplan’. Het Wilde Westen bindt veel mensen en werkt bewust veel samen met allerlei, op zich staande, organisaties en instellingen (welzijnsorganisatie, wijkraden, bibliotheek, peuterspeelzalen, kerken, kunstvak- opleidingen, kunstinstellingen, scholen) en zo organisaties uit hun hokjes cq denkkaders haalt, zodat weer nieuwe bewegingen en initiatieven ontstaan.
De waardering voor de activiteiten blijkt onder meer uit het feit dat Het Wilde Westen in 2004 de landelijke Hevo- prijs voor het beste wijkinitiatief ontving.